Contact Information

CCPIT Electronics and Information Industry Sub-council

Fax : 010-68200616  QQ : 820514116

Contact :
Cui Miao
Li Wei
Liu Haijing
Lu Xi
Qin Lei
Yuan Xuli
· Tel:010-68207931
· Tel:010-68207160
· Tel:010-68207925
· Tel:010-68207934
· Tel:010-68200617
· Tel:010-68200623
· Email:cuimiaocm@163.com
· Email:liwei@ccpitecc.com
· Email:liuhj713@gmail.com
· Email:luxi@ccpitecc.com
· Email:qinlei_bj@hotmail.com
· Email:calvinyuan@vip.sina.com